3.239.2.192

JAUNUMI

Stūra savienojumi ļauji vieglāk apkalpot plauktus stūrī un ekonome naudu, nevajag pirkt papidus stātnes